لیست بروزرسانی های سایت ساز وبزی

با وبزی به روز باشید:

حالا می‌توانید آیتم هایی که همدیگر را پوشاندن پیدا بکنید!

فرض کنید سه باکس دارید که به ترتیب بر روی هم قرار گرفتن و شما می‌خواهید یکی از باکس ها را انتخاب کنید، کافیه بر روی یکی از باکس ها کلیک کنید و از بخش پایین نواری که برای شما باز شده آیتم مورد نظر خودتان را انتخاب کنید. به همین راحتی می‌توانید آیتم هایی که زیر آیتم های دیگر گم شدن و پنهان شدن را پیدا کنید!