لیست بروزرسانی های سایت ساز وبزی

با وبزی به روز باشید:

اضافه شدن سرویس ارسال چاپار

از این پس می توانید با استفاده از سرویس چاپار مرسوله های خودتون را در سریعترین زمان و کمترین هزینه به سراسر کشور ارسال نمایید.